برگزاری آزمون ورودی پایه دهم مدارس بنیاد


بسم الله الرحمن الرحیم


????برگزاری سنجش ورودی پایه نهم.
????جمعه 30 خرداد ساعت 8 صبح.

⛑با رعایت پروتکل های بهداشتی .


#سنجش
#آزمون
#معاونت_آموزش
#معاونت_فناوری
#معاونت_پرورشی
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#کرونا
#دبیرستان_دوره_اول_امام_محمد_باقر

????دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام محمد باقر علیه السلام _شعبه یک

???? http://eitaa.com/emb_p1
???? http://pesaran1.embschools.ir


تاریخ انتشار: 1399/03/30


شکیبا باشید...

نقشه گوگل دبیرستان

گوگل مپ

آمار بازدید ها