ممنوعیت ورود موبایل به مدارس

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

❇️ ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس، جزء اختیارات مدرسه است. سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد که به‌ ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس اشاره داشت.


✍? اولیاء محترم توجه داشته باشند، در صورتی که دانش آموزان با خود موبایل همراه داشته باشند، باستناد بخشنامهٔ وزارت آموزش و پرورش، تلفن همراه ضبط گردیده و تا پایان سال تحصیلی در مدرسه نگهداری خواهد شد.
ضمناً، در صورت ضرورتِ همراه داشتن موبایل(آن هم موردی و نه مُداوم) لازم است اولیاء محترم، با معاون پایه هماهنگی نموده و تلفن همراه تحویل معاون پایه شود.

✨ دبیرستان پسرانه دوره اول امام محمدباقر"علیه السلام" 


تاریخ انتشار: 1402/08/17


شکیبا باشید...

نقشه گوگل دبیرستان

گوگل مپ

آمار بازدید ها