کلیه مدارس اصفهان فردا یکشنبه 4 اسفند ماه تعطیل شد.

شیشه فروش رئیس ستاد بحران اصفهان:بنا به اعلام پزشکان و پراکندگی ویروس کرونا استان فردا یکشنبه 4 اسفند تمام مقاطع تحصیلی نواحی 6 گانه تعطیل می باشد.


تاریخ انتشار: 1398/12/03


شکیبا باشید...

نقشه گوگل دبیرستان

گوگل مپ

آمار بازدید ها