شنبه ها با صبحگاه ملی

برگزاری صبحگاه ملی شنبه ، همراه با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی با هم خوانی سرود ملی،قرائت قرآن کریم و تذکرات مدیر مجموعه ، جناب آقای اکبری.

 
#زیبایی_زندگی_در_سایه_سار_دین

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) شعبه ۱


تاریخ انتشار: 1402/07/29


شکیبا باشید...

نقشه گوگل دبیرستان

گوگل مپ

آمار بازدید ها